Wersje językowe
Zwroty / Wymiany

       § 7 Zwroty / Wymiana

  1. Zgodnie z Art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta "w przypadku transakcji internetowych dotyczących wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy.”
  1. W związku z brzmieniem ust. 1 po zakupieniu biletów nie ma możliwości ich zwrotu w żadnym terminie, z wyłączeniem sytuacji, w których zwrot został przewidziany w niniejszym Regulaminie.
  1. Środki za zakupiony bilet mogą zostać zwrócone tyko w sytuacji nieodbycia się całej Imprezy przewidzianej programem głównym z winny Organizatora, na podstawie dowodu zakupu i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez Sprzedającego / Organizatora. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej pocztą poleconą na adres Sprzedawcy / Organizatora.
  1. WYMIANA BILETÓW

a)    Zmiany danych osobowych na bilecie imiennym można dokonać jednokrotnie do zamówienia, najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Imprezy, na którą został zakupiony bilet.

b)    Zmiana danych osobowych możliwa jest wyłącznie przez Klienta, który zakupił bilet.

c)    Opłata za zmianę danych osobowych na bilecie imiennym wynosi 150 PN za każdą sztukę, plus koszty wysyłki 25 PLN (opłata jednorazowa do zamówienia). Opłata ta nie podlega zwrotom, nawet w przypadku rozegrania Imprezy bez udziału publiczności.

d)    Zmiana biletu może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn losowych. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji przyczyny zmiany biletu oraz może żądać od Klienta udokumentowania tej okoliczności.

e)    W celu dokonania zmiany danych osobowych należy wypełnić zamieszczone na stronie sklepu oświadczenie, odesłać je wraz z biletami do wymiany na własny koszt na adres Organizatora. Klient otrzyma na adres mailowy powiązany z kontem fakturę z kwotą do zapłaty. Bilety ze zmienionymi danymi osobowymi zostaną przesłane do Klienta w terminie do 7 dni od daty zaksięgowaniu wpłaty na koncie TZN.

 

§ 11 KLAUZULA COVID-19

4. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia Imprezy z udziałem publiczności, będącej wynikiem obowiązujących przepisów (wprowadzenie strefy żółtej, czerwonej lub inne ograniczenia), Sprzedający / Organizator realizował będzie zwroty na zasadach określonych w niniejszym regulaminie:

a)    Zwrotom podlegać będzie tylko i wyłącznie należność za bilet, bez kosztów przesyłki.

b)    Roszczeniom nie podlegają żadne inne poniesione koszty (np. podróży, zakwaterowania, itp.)

c)  Zwroty realizowane będą na wniosek Klienta, po odesłaniu na adres shop@shop-tzn.pl wypełnionego wniosku o zwrot, zamieszczonego na stronie sklepu. Termin nadsyłania wniosków mija 30 dni od daty ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu zawodów bez udziału publiczności. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane i realizowane.

W związku z możliwością rozegrania w Polsce dodatkowych zawodów Pucharu Świata w terminie 13-14 luty 2021, z dniem 17 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany w brzmieniu pkt. c "W przypadku rozegrania zawodów Pucharu Świata w oryginalnym terminie 16-17 stycznia 2021 roku bez udziału publiczności posiadacze biletów będą mieli możliwość wykorzystania ich podczas zawodów Pucharu Świata rozgrywanych w Polsce dniach 13-14 lutego 2021 roku, lub otrzymania zwrotu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Zwroty realizowane będą na wniosek Klienta, po odesłaniu wypełnionego wniosku o zwrot zamieszczonego na stronie sklepu oraz zakupionych biletów na adres Tatrzańskiego Związku Narciarskiego. Termin nadsyłania wniosków mija 30 dni od daty ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu zawodów bez udziału publiczności 10 lutego 2021. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane i realizowane.

W związku z decyzją o rozegraniu zawodów w dodatkowym terminie 12-14 luty 2021 bez udziału publiczności, z dniem 2 luty 2021 wprowadza się następujące zmiany w brzmieniu pkt. c "Zwroty realizowane będą na wniosek Klienta, po odesłaniu na adres shop@shop-tzn.pl wypełnionego wniosku o zwrot, zamieszczonego na stronie sklepu. Termin nadsyłania wniosków mija 28 lutego 2021. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane i realizowane.

d)  Prawo do występowania o zwrot posiada tylko Klient, który zakupił bilet.

e)  Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zwrotu, Klient otrzyma na powiązany z zamówieniem/kontem adres mailowy fakturę korektę, którą należy potwierdzić we wskazany w mailu sposób.

f)    Zwroty realizowane będą do 30 dni od potwierdzenia przez klienta faktu otrzymania faktury korygującej.

  1. Dokonując zamówienia w sklepie, klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do SANEPID w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

oświadczenie o zmianie danych osobowych na bilecie

wniosek o zwrot z klauzuli Covid-19

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl