Wersje językowe
Zwroty / Wymiany

       § 7 Zwroty / Wymiana

 1. Zgodnie z Art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta "w przypadku transakcji internetowych dotyczących wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy.”
 1. W związku z brzmieniem ust. 1 po zakupieniu biletów nie ma możliwości ich zwrotu w żadnym terminie, z wyłączeniem sytuacji, w których zwrot został przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 1. Środki za zakupiony bilet mogą zostać zwrócone tyko w sytuacji nieodbycia się całej Imprezy przewidzianej programem głównym z winny Organizatora, na podstawie dowodu zakupu i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez Sprzedającego / Organizatora. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej pocztą poleconą na adres Sprzedawcy / Organizatora.
 1. WYMIANA BILETÓW

a)    Zmiany danych osobowych na bilecie imiennym można dokonać jednokrotnie do zamówienia, najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Imprezy, na którą został zakupiony bilet.

b)    Zmiana danych osobowych możliwa jest wyłącznie przez Klienta, który zakupił bilet.

c)    Opłata za zmianę danych osobowych na bilecie imiennym wynosi 150 PN za każdą sztukę, plus koszty wysyłki 25 PLN (opłata jednorazowa do zamówienia). Opłata ta nie podlega zwrotom, nawet w przypadku rozegrania Imprezy bez udziału publiczności.

d)    Zmiana biletu może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn losowych. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji przyczyny zmiany biletu oraz może żądać od Klienta udokumentowania tej okoliczności.

e)    W celu dokonania zmiany danych osobowych należy wypełnić zamieszczone na stronie sklepu oświadczenie, odesłać je wraz z biletami do wymiany na własny koszt na adres Organizatora. Po dokonaniu zapłaty, Klient otrzyma na adres mailowy powiązany z kontem fakturę. Bilety ze zmienionymi danymi osobowymi zostaną przesłane do Klienta w terminie do 7 dni od daty zaksięgowaniu wpłaty na koncie TZN.

  § 11 KLAUZULA COVID-19

 1. W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii, Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustanawiającymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązującymi w dniu jej rozgrywania.

 1. Zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, wstęp na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich organizowane w Polsce w sezonie zimowym 2021/22 posiadać będą tylko i wyłącznie osoby, które na dzień rozgrywania zawodów

  - posiadać będą status osoby zaszczepionej przeciw Covid-19 zgodnie z obowiązującymi na dzień rozgrywania zawodów przepisami

  - posiadać będą na dzień rozgrywania zawodów status ozdrowieńca zgodnie z obowiązującymi przepisami

  -  na dzień 20 października 2021 z obowiązku tego zwolnione są dzieci do lat 12-tu; stosuje się przepisy obowiązujące w dniu rozgrywania zawodów;

   oraz złożyły dobrowolnie odpowiednie oświadczenie w momencie zakupu biletów

  Potwierdzenie nieprawdy podlega karze zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu karnego.

 2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania i zachowania wszelkich zasad obowiązujących w momencie rozgrywania zawodów – zachowania dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa, itp. Niestosowanie się do obowiązujących zasad skutkowało będzie odmową wstępu lub usunięciem z terenu Imprezy, bez prawa zwrotu kosztów biletów.

 3. Decyzja o przeprowadzeniu Imprezy z udziałem publiczności lub bez niej podjęta zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogłoszona przez Organizatora najpóźniej w dniu jej rozgrywania.

 4. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia Imprezy z udziałem publiczności, będącej wynikiem obowiązujących przepisów Sprzedający / Organizator realizował będzie zwroty na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

a) Zwrotom podlegać będzie tylko i wyłącznie należność za bilet, bez kosztów przesyłki.

b) Roszczeniom nie podlegają żadne inne poniesione koszty (np. podróży, zakwaterowania, itp.)

c) Zwroty realizowane będą na wniosek Klienta, po odesłaniu na adres shop@shop-tzn.pl wypełnionego wniosku o zwrot, zamieszczonego na stronie sklepu. Termin nadsyłania wniosków mija 30 dni po ogłoszeniu przez Organizatora decyzji o rozegraniu imprezy bez udziału udziału publiczności. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane i realizowane.

d)Prawo do występowania o zwrot posiada tylko Klient, który zakupił bilet.

e) Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zwrotu, Klient otrzyma na powiązany z zamówieniem/kontem adres mailowy fakturę korektę, którą należy potwierdzić we wskazany w mailu sposób.

f) Zwroty realizowane będą do 30 dni od potwierdzenia przez Klienta faktu otrzymania faktury korygującej.

     6. Dokonując zamówienia w sklepie, klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do SANEPID w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl