do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

Menu
Wersje językowe
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM www.shop-tzn.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu – sklepu internetowego www.shop-tzn.pl jest Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ulica Br. Czecha 1, zwany dalej Sprzedawcą.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.shop-tzn.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów biletów wstępu na zawody sportowe organizowane przez Tatrzański Związek Narciarski;

Sprzedawca – Tatrzański Związek Narciarski.

Organizator – Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1B.

Klient indywidualny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zakupu w sklepie internetowym;

Klient biznesowy (B2B) – zarejestrowany podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zakupu w Sklepie Internetowym;

Sezon sprzedaży – okres pomiędzy rozpoczęciem i zakończeniem sprzedaży biletów na daną imprezę w danym roku

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Tatrzański Związek Narciarski zapakuje zamówione bilety i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera GLS, na adres wskazany przez Klienta po xxx

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w sklepie internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat klientów korzystających ze sklepu internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Koszyk – element sklepu internetowego, za pomocą którego klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

 

§ 2. Zakup, rejestracja i logowanie

Rejestracja w sklepie shop-tzn.pl jest warunkiem dokonania zakupu.

Klient może posiadać w sklepie tylko jedno zarejestrowane konto.

Fakt założenia konta w sklepie TZN równoznaczny jest z przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Niedozwolone jest używanie do zakupów w sklepie TZN tymczasowych / fałszywych / jednorazowych kont mailowych stworzonych za pomocą specjalnie to tego stworzonych generatorów.

Niedozwolone jest zakładanie kont w sklepie na członków jednej i tej samej rodziny / na ten sam adres mające na celu obejście przepisów i umożliwienie zakupu większej ilości biletów.

Wszelkie próby obejścia powyższych przepisów będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania, a konta blokowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.shop-tzn.pl wybrać zakładkę „ZAREJESTRUJ SIĘ,” a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając adres mailowy oraz hasło.

W celu potwierdzenia rejestracji w sklepie należy potwierdzić linka otrzymanego na wskazany podczas rejestracji adres mailowy.

W momencie zakupu klient zostanie poproszony o uzupełnienie danych tele-adresowych.

Podanie prawidłowych danych osobowych niezbędne jest do właściwej realizacji złożonego zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.

Wszelkie zmiany danych tele-adresowych w zakładce „moje konto” skutkować będą od kolejnego zamówienia złożonego w sklepie. Klient nie ma możliwości samodzielnej edycji danych w złożonych już zamówieniach.

Zarejestrowany w sklepie klient indywidualny ma prawo do złożenia w sezonie (tj. pomiędzy dniem rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży na zawody w danym roku) jednego zamówienia.

W ramach zamówienia klient indywidualny może zamówić maksymalnie do 20 szt. biletów (łącznie, bez względu na rodzaj).

Klient biznesowy, po zarejestrowaniu się i zweryfikowaniu w bazie GUS, jako klient biznesowy zyskuje prawo do nabycia zwiększonej ilości biletów.

Rejestracja klienta B2B musi zostać każdorazowo zatwierdzona przez administratora sklepu. Weryfikacja nastąpi do 48 godzin od momentu zarejestrowania.

Faktury do zamówień złożonych przez klientów biznesowych będą automatycznie generowane na dane firmy, na którą nastąpiła rejestracja klienta B2B w sklepie. 

Użytkownik może każdorazowo śledzić status swojej rezerwacji po zalogowaniu się w panelu klienta.

 

§ 3 Składanie zamówień

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.shop-tzn.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „DO KOSZYKA,” a następnie w koszyku wskazuje sposób odbioru i formę płatności za zamówienie.

W zamówieniu (w koszyku), klient wskazuje:

- rodzaj zamawianego biletu, ilość

- adres, na jaki ma być dostarczony towar;

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez klienta linku ukrytego pod polem „POTWIERDZAM ZAKUP.” Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z numerem rezerwacji. W mailu potwierdzającym rezerwację znajdują się dane potrzebne do opłacenia zamówionych biletów. Za zamówione bilety należy zapłacić w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe Tatrzańskiego Związku Narciarskiego podane w mailu. Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.

Ze względu na automatycznie naliczającą się do każdego ze złożonych zamówień opłatę ze przesyłkę nie ma możliwości łączenia zamówień.

Faktura VAT generowana jest automatycznie do każdego z zamówień złożonych w sklepie TZN.

Do zamówień złożonych z kont B2B faktura VAT generowana jest automatycznie na dane rejestracyjne firmy i nie ma możliwości ich edytowania.


§ 4. Ceny biletów

Ceny biletów na stronie sklepu internetowego

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, wyliczana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).

 

§ 5. Płatności

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać przelewem elektronicznym lub zwykłym na rachunek bankowy sprzedającego.

Podczas wykonywania przelewu klient powinien wpisać w tytule przelewu numer zamówienia celem zidentyfikowania przelewu.

Podanie prawidłowych danych osobowych oraz numeru zamówienia niezbędne jest do właściwego rozpoznania płatności oraz realizacji zamówienia. W przypadku płatności z konta, którego właścicielem jest osoba inna niż zamawiająca, zaleca się podanie również nazwiska osoby, na którą złożone zostało zamówienie.

Niezgodności pomiędzy danymi tele-adresowymi podanymi przez klienta oraz błędna identyfikacja numeru rezerwacji mogą skutkować nie rozpoznaniem płatności, a co za tym idzie znacznie wydłużyć czas oczekiwania na realizację zamówienia lub nawet jego anulację.

Odpowiedzialność za aktualność i prawidłowość adresu – ze względu na możliwość jego edytowania przez użytkownika – spoczywa na użytkowniku.

Po zaksięgowaniu wpłaty na państwa koncie w sklepie, otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem zaksięgowania wpłaty, a status Państwa rezerwacji dostępny w panelu klienta zostanie zmieniony na "OPŁACONE."  

Płatności za zamówienia nie są automatycznie księgowane w systemie sklepu online.

Fakt wpłynięcia środków na konto Tatrzańskiego Związku Narciarskiego nie jest równoznaczny ze zmianą statusu zamówienia.

Wpłaty księgowane są na koncie klienta najwcześniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym TZN. W wyjątkowych przypadkach może to potrwać max. 3 dni.  

Wszelkie koszty związane z dostawą biletu ponosi nabywca.

Zamówienia nieopłacone w terminie zostaną anulowane automatycznie, bez wcześniejszego powiadomienia klienta.

Dostawa zamówionych towarów w cenie podanej na stronie sklepu (25 PLN) odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Faktury VAT generowane są automatycznie do wszystkich zamówień składanych w sklepie na dane wprowadzone przez klienta.

Oryginał faktury zostanie przesłany wraz z biletami.

Kopia faktury dostępna jest w panelu klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

 

§ 6. Dystrybucja biletów

Dystrybucja biletów odbywać się będzie w terminie XXX

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Istnieje możliwość wysyłki biletów poza kolejnością wynikającą z kolejności składanych zamówień po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN.

Bilety zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego Tatrzańskiego Związku Narciarskiego (TZN) dostarczane będę za pomocą poczty kurierskiej GLS.

O fakcie nadania przesyłki zostaną Państwo poinformowani oddzielnym mailem z systemu GLS. Status realizacji zamówienia sprawdzać można każdorazowo w panelu klienta.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy firmy kurierskiej. Standardowy czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych na terenie kraju. Usługi kurierskie świadczone są zgodnie z regulaminem firmy GLS dostępnym https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin.

TZN nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłowością lub niekompletnością danych tele-adresowaych przekazanych podczas procesu rejestracji / zakupu.

Odpowiedzialność za poprawność ww. danych ponosi kupujący.

W przypadku błędnego wprowadzenia danych podczas rejestracji / zakupu prosimy o kontakt mailowy z obsługą sklepu shop@shop-tzn.pl

Wszelkie reklamacje dot. przesyłek należy składać w formie pisemnej.

Reklamacje składane telefonicznie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie reklamacje zostaną niezwłocznie przekazane do firmy kurierskiej GLS, która rozpatrywać je będzie zgodnie ze swoim regulaminem.

Reklamacje dotyczące zawartości przesyłki przyjmowane są do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. 

W sytuacji gdy przesyłka z biletami wróci do sprzedającego z powodu nieskutecznego doręczenia, na prośbę i koszt kupującego może ona zostać nadana ponownie.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie biletów przez klienta.

 

§ 7. Zwroty

Zgodnie z obowiązującym prawem konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zwrotu towaru można dokonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania biletów (decyduje data stempla pocztowego), jednak nie później niż na 7 dni przed imprezą.

Zwrotom nie podlegają bilety niewykorzystane.

W celu zwrotu towaru należy wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (zamieszczonej w zakładce „zwroty”) i przesłać je wraz ze zwracanym towarem oraz oryginałem faktury otrzymanym wraz z biletami na adres:

Tatrzański Związek Narciarski

ul. Bronisława Czecha 1

34-500 Zakopane

z dopiskiem "zwrot" 

Zwrot środków pieniężnych następuje w terminie do 14 dni od daty otrzymania odstąpienia od umowy na konto, z którego została dokonana płatność.

Zwrotowi nie podlega opłata za przesyłkę kurierską w kwocie 25 PLN.

Bilety muszą posiadać nieuszkodzone kupony kontrolne.

Zakupiony bilet może być zwrócony tyko w sytuacji nieodbycia się całej imprezy przewidzianej programem głównym z winny organizatora, na podstawie dowodu zakupu i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez sprzedającego / organizatora. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej pocztą poleconą na adres sprzedawcy / organizatora.

 

§ 8. Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez Tatrzański Związek Narciarski. Ul. Br. Czecha 1, 34-500 Zakopane oraz wszelkie spółki kapitałowo z nim powiązane (zwanym dalej TZN, będącym administratorem danych).

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez TZN, które wymagają podania danych osobowych.

TZN przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa poniżej, również w celu świadczenia usługi newslettera.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

Zarejestrowany użytkownik serwisu ma dostęp do swoich danych i może każdorazowo zmienić swoje dane logując się do panelu klienta na stronie sklepu po dokonaniu procedury weryfikacyjnej użytkownika lub żądać ich usunięcia. Dane kontaktowe do obsługi sklepu znajdują się w zakładce KONTAKT.

Klient podając dane, oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.shop-tzn.pl w zakładce polityce prywatności.

Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu są przechowywane przez sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z przepisami: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie nieuregulowanym przez Rozporządzenie przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających własne treści marketingowe (informacje handlowe). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Zaloguj się” (odnośnik „Newsletter”).

Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.

Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować samodzielnie w dowolnym momencie poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Zaloguj się” (odnośnik „Newsletter”).

 

§ 9. Postanowienia końcowe

Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

Informujemy, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

Ostrzegamy, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w imprezie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie konta klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla witryny, administratora bądź innych użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.

Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta klienta jest uzależnione od decyzji administratora.

Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli sprzedawca oraz klient, którego konto użytkownika zostało zablokowane.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu posiada sprzedający / organizator.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. XXX.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl